Trygve Braarud spesifikasjoner

Laboratoriefasiliteter

  • instrumentlaboratorium 9m2 med instrumentering for ADCP, akustikk, CTD, in situ fluorometri
  • tørrlaboratorium 10m2, for analyser, mikroskopering, preparering
  • våtlaboratorium 7m2, for tapping av vannhentere, kjemiske analyser