Trygve Braarud spesifikasjoner

Redningsutstyr:  
Livbelter 32 stk.
Redningsdrakter 20 stk.
Redningsflåter 2 x 16 pers.
Nødpeilesender Jotron 40s
WHF Jotron 2 x on screen com.
Radartransponder Tron Sart
Lettbåt Steady 375 med 9,9 Hk