Hjernefysikk - Fysikktirsdag (UiO Realfagsbiblioteket)

Marte Julie Sætra (CINPLA) explains her take on "Brain Physics" in an interesting and entertaining popular science talk at the UiO Science Library's series "Physics Tuesdays" (in Norwegian). 

Marte Julie Sætra, PhD student på CINPLA, prøver å forstå verden ut fra det vi vet om naturkreftene: Kometenes baner på himmelen forklares av loven for gravitasjonskraften, lynnedslag studeres gjennom lovene som gjelder for elektriske fenomener. Den samme tilnærmingen blir brukt av fysikere til å forstå hjernen, men hva har krefter med hjernen vår å gjøre?

Se videoen her: https://youtu.be/DKGqGPh93bg

Published Mar. 21, 2017 9:36 PM - Last modified Mar. 21, 2017 9:36 PM