English version of this page

Smådyr-diversitet viktig for sjøgressenger

Viktige habitater med sjøgress kan trues med tap av biodiversitet, viser ny studie i Ecology Letters

Sjøgress utgjør viktige oppvekstmiljøer og matfat for fisk. 

Foto: Jonas Thormar

Ny forskning publisert i Ecology Letters viser at diversiteten av invertebrater har overraskende stor effekt på helsen til de økologisk viktige sjøgressengene.

Studiet er unikt ved at økologiske prosesser i sjøgressengene har blitt studert på global skala, med koordinerte eksperimenter utført på 15 forskjellige lokaliteter i USA, Japan og Europa (deriblant Norge).

Blant forskerne bak studien finner vi stipendiat Jonas Thormar og professor Stein Fredriksen ved Institutt for biovitenskap.

Viktige barnerom

- Bladene til sjøgress kan dempe bølgepåvirkning og strøm, og røttene binder sedimentet og kan derved motvirke kysterosjon og skape et mer stabilt levested for dyr, forklarer stipendiat Jonas Thormar.

De gunstige forholdene i sjøgressenger gjør dem til viktige habitater for smådyr som kreps og snegler, samt viktige oppvekstområder og matfat for fisk.

På verdensbasis er imidlertid disse økosystemene på tilbakegang, tross flere tiltak for å beskytte dem.

- Hvis sjøgresset forsvinner, vil det ikke bli erstattet av andre vekster, og man vil få en flat sand- eller mudderbunn som ikke i samme grad kan bidra til den biologiske produksjonen, sier Thormar.

Algekontroll

Små plantespisende invertebrater, som denne isopoden fra kysten av California, er viktige for å demme opp mot algevekst på sjøgressblader som følge av avrenning fra kunstgjødsel. 

Foto: Pamela Reynolds

Et velkjent tiltak for å hindre tap av sjøgress er å redusere avrenning av kunstgjødsel, slik at den ødeleggende algeveksten på sjøgressbladene reduseres.

Studien viser imidlertid at diversitet av algespisende smådyr er minst like viktig for å motvirke algeoppblomstringen som følge av gjødselen. Jo flere arter av planteetere som lever i systemet, desto sterkere blir kontrollen av algeveksten.

Biodiversiteten av beitere er dermed viktig for å ivareta helsen til disse viktige økosystemene. 

Global studie

Studiet inngår i ett større forskningssamarbeid kalt Zostera Experimental Network (ZEN) hvor forskere og studenter utfører forskning koordinert i sju forskjellige land samtidig. 

Formålet med forskningsinitiativet er å belyse spørsmål knyttet til globale økologiske utfordringer, fra klimaforandringer til fiskeforvaltning. 

Det norske og svenske ZEN-teamet med Jonas Thormar, UiO, Per-Olav Moksnes, Göteborgs Universitet, Stein Fredriksen, UiO og Johan Eklöf, Stockholms Universitet. Lars Gamfeldt, GU (ikke på bildet)

Foto: Jonas Thormar

Av Tore Oldeide Elgvin
Publisert 25. mai 2015 19:43 - Sist endret 17. mars 2017 15:54