Transatlantisk og nordisk samarbeid for bærekraftig forvaltning av fiskebestander

Hva skjer med en fiskebestand dersom vi overfisker? Når må man slutte å fiske for at en bestand ikke skal kollapse? Ved CEES ved UiO samarbeider de med både nordiske, europeiske, russiske og amerikanske forskere for å finne svar på blant annet disse spørsmålene.

Professor Nils Chr. Stenseth og forsker Anne Maria Eikeset ved CEES undersøker hvordan mennesker påvirker miljøet og naturressurser på ulike måter blant annet størrelsen på fisk, her med en laks i tank. Foto: Terje Heiestad, UiO.

Under Transatlantic Science Week i Boston nå i november presenterte professor Nils Chr. Stenseth ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO) arbeidet ved sentrene CEES og NorMER som han leder.

 

Fisketrykk fører til evolusjon

Stenseth var en av hovedforedragsholderne under Transatlantic Science Week i Boston. Foto: Norunn K. Torheim

Stenseth startet med å endre tittelen på foredraget sitt fra Sustainable Aquatic Food Production Under Climate Change til Sustainable Aquatic Food Production Under Antropogenic Change – menneskeskapte endringer – fordi et sentralt spørsmål for ham og hans kolleger er å undersøke hvordan mennesker påvirker miljøet og naturressurser på ulike måter.

Han viste blant annet til hvordan torsken blir mindre og mindre og modnes tidligere som følge av høyt fisketrykk – fisketrykket fører til evolusjon av fisken. Han påpekte at deres forskning bidrar til å redusere usikkerheten i forvaltning av fiskebestanden.

 

Dette er bare et utdrag hentet fra nettsidene til Livsvitenskapsprosjektet - her kan du lese hele artikkelen.

 

Av Norunn K. Torheim
Publisert 17. nov. 2015 15:10 - Sist endret 13. juli 2016 15:30