Disputas: Silje Anda

Master i molekylærbiologi, biokjemi og fysiologi Silje Anda ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D.: Cellular asymmetry in the fission yeast Schizosaccharomyces pombe.

Silje Anda

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Dr. Frank Uhlmann, London Research Institute, London, UK
  • Dr. Damien Hermand, Academie Universitaire Louvain, Laboratoire de Genetique Moleculaire (GEMO), Namur, Belgium
  • Professor Inger Sandlie, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Oddmund Bakke.

Veileder

  • Dr. Beata Grallert
  • Professor II Erik Boye

For mer informasjon

Populærvitenskapelig artikkel om Andas avhandling.

Publisert 16. apr. 2014 10:24 - Sist endret 21. mars 2017 11:32