Disputas: Kaare Bjerregard-Andersen

Cand.scient. in nanoscience Kaare Bjerrgaard-Andersen ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Structural and biophysical studies of the mammalian Na+ dependent Cl--HCO3-exchanger NCBE and the bacterial enzyme isatin hydrolase.

Kaare Bjerregaard-Andersen

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Professor Birte Svensson, Department of system biology, Technical University of Denmark
  • Dr. Ehmke Pohl, Department of Chemistry, Durham University, UK
  • Associate Professor Charlotte Rohde Knudsen, Interdisciplinary Nanoscience Center, Aarhus University
  • Professor Anne-Brit Kolstø, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Norbert Roos, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo

Veileder

  • Dr. Jens Preben Morth, Centre for Molecular Medicine Norway, University Of Oslo
  • Professor Oddmund Bakke, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Bjerregaard-Andersens avhandling.
 

Publisert 24. juni 2014 10:40 - Sist endret 24. juni 2014 10:47