Disputas: Ingrid Marie Egner

Mastergrad i idrettsbiologi Ingrid Marie Egner ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: A cellular memory mechanism in muscle.

Ingrid Marie Egner

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Professor Finn Eirik Johansen

Veileder

For mer informasjon

Populærvitenskapelig artikkel om Egners avhandling.
 

Publisert 21. feb. 2014 08:34 - Sist endret 31. okt. 2018 14:19