Disputas: Federico Fenaroli

Master i industriell bioteknologi Federico Fenaroli ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Development and characterization of nanoparticles for treatment of tuberculosis in zebrafish embryos and macrophages.

Federico Fenaroli

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor David G. Russel, Cornell University
  • Professor Tone Tønjum, Oslo Universitetssykehus
  • Førsteamanuensis Dirk Linke, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Finn-Eirik Johansen

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Fenaroli's avhandling
 

Publisert 24. okt. 2014 10:07 - Sist endret 18. sep. 2017 16:07