Disputas: Marta Hammerstad

Master i Molekylærbiologi Marta Hammerstad ved institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Structural and Functional Studies of Proteins in the Class Ib Ribonucleotide Reductase System.

Marta Hammerstad

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Associate Professor Derek Logan, Lund University
  • Professor Emma Raven, University of Leicester
  • Professor Tom Kristensen, Institutt for biovitenskap

Leder av disputas

Førsteamanuensis Marianne Fyhn

 

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Hammerstads avhandling.
 

Publisert 8. aug. 2014 14:40 - Sist endret 23. nov. 2018 11:46