Disputas: Harri Mikael Itkonen

Master of Science Harri Mikael Itkonen ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Glycosylation in prostate cancer.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Professor Zoran Culig, Department of Urology, Innsbruck Medical University, Innsbruck, Austria
  • Førsteamanuensis Line Mariann Grønning-Wang, Faculty of Medicine, University of Oslo
  • Professor Pål Falnes, Institutt for Biovitenskap, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Winnie Eskild

Veiledere

For mer informasjon

Populærvitenskapelig artikkel om Itkonens avhandling.
 

Publisert 24. apr. 2014 10:59 - Sist endret 22. juni 2017 14:15