Disputas: Jon Halvor Jonsrud Knutsen

Master i molekylærbiologi Jon Halvor Jonsrud Knutsen ved institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Mechanisms regulating the G1-S transition in fission yeast.

Jon Halvor Jonsrud Knutsen

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Dr. Thomas E. Dever, NICHD
  • Dr. Coen Campsteijn, Radiumhospitalet OUS
  • Professor Winnie Eskild, Institutt for biovitenskap

Leder av disputas

Professor emeritus Trond Berg

Veileder

  • Førsteamanuensis Beata Grallert
  • Professor II Erik Boye

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Knutsen's avhandling
 

Publisert 29. aug. 2014 10:41 - Sist endret 21. mars 2017 11:32