Disputas: Maja Krzewinska

Master of Science  Maja Krzewinska ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Human origins and migrations in Norway inferred from ancient and modern DNA analysis.

Maja Krzewinska

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Niels Lynnerup, Department of Forensic Medicine, Antropologisk Laboratorium,  Copenhagen, Denmark
  • Professor Stephen Harding, Faculty of Science, University of Nottingham, Leicestershire, U.K.
  • Professor Tom A. Kristensen, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Trond Schumacher

Veileder

For mer informasjon

Populærvitenskapelig artikkel om Krzewinskas avhandling.
 

Publisert 9. jan. 2014 13:35 - Sist endret 23. nov. 2018 11:46