Disputas: Marthe Løvf

Master i molekylærbiologi, biokjemi og fysiologi Marthe Løvf ved Institutt for biovitenskap ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Detection of fusion genes and novel RNA variants in cancer.

 Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine)Marthe Løvf

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Senior Researcher Maija Wolf, Institute for Molecular Medicine Finland, FIMM, Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine, University of Helsinki, Finland
  • Associate Professor José Carlos Machado, IPATIMUP, Porto, Portugal
  • Førsteamanuensis Paul E. Grini,Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Odd Stokke Gabrielsen

Veileder

For mer informasjon

Populærvitenskapelig artikkel om Løvfs avhandling.
 

Publisert 5. mars 2014 09:54 - Sist endret 6. mars 2014 11:16