Disputas: Martin Malmstrøm

Master i biologi Martin Malmstrøm ved institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D.: On the origin and evolution of the alternative adaptive immune system in Order Gadiformes.

Martin Malmstrøm

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Hans Ellegren, Department of Evolutionary Biology, Uppsala University
  • Dr. Simon McKenzie, School of Natural Sciences, University of Sterling
  • Associate Professor Paul E. Grini, Institutt for biovitenskap

Leder av disputas

Professor Glenn-Peter Sætre

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Malmstrøms avhandling.
 

Publisert 4. juni 2014 10:18 - Sist endret 11. okt. 2018 13:17