Disputas: Ha Thi Ngo

Master i ernæring Ha Thi Ngo ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D.: The interplay between environmental contaminants, genes and diet in obesity and intestinal cancer.

Ha Thi Ngo

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Professor Anne Marie Vinggaard, Fødevareinstituttet, Danmarks tekniske universitet
  • Professor Erik Ropstad, Institutt for produksjonsdyrmedisin, NMBU
  • Førsteamanuensis Kjell Magnus Norderhaug, Institutt for biovitenskap

Leder av disputas

Professor Stein Fredriksen

Veileder

  • Dr. Inger Lise Steffensen, Nasjonal folkehelseinstitutt
  • Dr. Ragna Bogen Hetland, Nasjonal folkehelseinstitutt
  • Professor Ketil Hylland, Institutt for biovitenskap

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Ngos avhandling.
 

Publisert 12. juni 2014 14:17 - Sist endret 12. juni 2014 14:30