Disputas: Lars Qviller

Master of Science Lars Qviller ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: The distribution of ticks and large hosts relations in a northern forest ecosystem.

Lars Qviller

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Dr. Lucy Gilbert, James Hutton Institute
  • Dr. Gwenaël Vourc'h, INRA (Institut National de la Recherche Agronomique)
  • Professor Asbjørn Vøllestad, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Tore Slagsvold

Veileder

  • Professor Atle Mysterud
  • Førsteamanuensis Hildegunn Viljugrein
  • Dr. Bjørnar Ytrehus
     

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Qviller's avhandling.
 

Publisert 31. okt. 2014 10:32 - Sist endret 16. okt. 2017 12:55