Disputas: Gro Elise Rødland

Master i Molekylærbiologi, biokjemi og fysiologi Gro Elise Rødland ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D.: Regulation of stress-responsive pathways in fission yeast.

Gro Elise Rødland

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Dr. Thomas Caspari, University of Bangor, UK
  • Dr. Sandra Lopez-Aviles, Bioteknologisenteret, Oslo
  • Professor Tom Kristensen, Institutt for biovitenskap

Leder av disputas

Professor Kristian Gundersen

Veileder

  • Førsteamanuensis Beata Grallert
  • Professor II Erik Boye

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Rødlands avhandling.
 

Publisert 6. juni 2014 08:19 - Sist endret 23. nov. 2018 11:46