Disputas: Lisbeth Schnug

Master of Science Lisbeth Schnug ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Single and mixture toxicity of biocides to soil invertebrates – from the laboratory to the field scale

Lisbeth Schnug

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Juliane Filser, University of Bremen
  • Dr. Anders Ruus, NIVA
  • Professor Ketil Hylland, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Finn-Eirik Johansen

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Schnug's avhandling.
 

Publisert 19. sep. 2014 15:09 - Sist endret 8. feb. 2019 15:09