Disputas: Lilia S. Ulanova

Master of Science Lilia S. Ulanova ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Towards prevention and treatment of infectious diseases of aquaculture.

Lilia S. Ulanova

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Professor Herman Spaink, Leiden University
  • Dr. Duncan Colquhoun, Veterinærinstituttet
  • Professor emeritus Reidun Sirevåg, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Trond Berg

Veileder

  • Professor Gareth Wyn Griffiths
  • Professor Bo Ørjan Gunnar Nystrøm
  • Professor Tor Gjøen
     

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Ulanova's avhandling.
 

Publisert 30. okt. 2014 10:17 - Sist endret 17. okt. 2016 10:44