Disputas: Mazyar Yazdani

Master of Science Mazyar Yazdani ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: In vitro, in ovo and in vivo models for cytotoxicity, oxidative stress, neurotoxicity and DNA  damage.

Mazyar Yazdani

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Professor Professor  Bente Edvardsen

Veileder

For mer informasjon

Populærvitenskapelig artikkel om Yazdanis avhandling.
 

Publisert 24. jan. 2014 09:08 - Sist endret 31. juli 2017 13:49