English version of this page

Disputas: Anders Kristian Krabberød

MSc Anders Kristian Krabberød ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Single cell transcriptomics and genomics – Evolution, phylogeny, and diversity of Radiolaria and their symbionts

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Øjvind Moestrup, Københavns Universitet
  • Førsteamanuensis Marek Eliáš, University of Ostrava
  • Forsker Inger Skrede, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Trond Schumacher

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Krabberøds avhandling.
 

Publisert 1. des. 2015 09:32 - Sist endret 23. nov. 2018 11:46