English version of this page

Disputas: Stefan Jörg Barfeld

MSc Stefan Jörg Barfeld ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: The transcriptional role of c-Myc in prostate cancer.

Stefan Jörg Barfeld

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Juha Klefstrom, Helsinki University
  • Professor Karl-Henning Kalland, Universitetet i Bergen
  • Professor Odd Stokke Gabrielsen, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Pål Falnes

Veileder

  • Dr. Ian G. Mills, Centre for Molecular Medicine Norway
  • Rolf Inge Skotheim, Norwegian Radium Hospital
  • Philippe Collas, Department of Biochemistry
  • Professor Fahri Saatcioglu, Universitetet i Oslo
     

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Barfelds avhandling.
 

Publisert 9. okt. 2015 10:35 - Sist endret 28. sep. 2021 14:40