Disputas: Axel Berg-Larsen

Master i molekylærbiologi Axel Berg-Larsen ved institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Potential roles of Rab GTPases during dendritic cell maturation.

Axel Berg-Larsen

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Willem Stoorvogel, Utrecht University
  • Postdoc Lene Malerød, Oslo universitetssykehus
  • Førsteamanuensis Dirk Linke, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Finn-Eirik Johansen

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Berg-Larsen's avhandling.
 

Publisert 2. jan. 2015 08:30 - Sist endret 28. sep. 2021 14:17