Disputas: Einar Eftestøl

Master i molekylærbiologi Einar Eftestøl ved institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: The role of mechanical stimuli and myonuclei in skeletal muscle hypertrophy.

Einar Eftestøl

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Marcas Bamman, University of Alabama at Birmingham
  • Postdoc William Louch, Oslo Universitetssykehus
  • Førsteamanuensis Marianne Fyhn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Finn-Eirik Johansen

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Eftestøl's avhandling.
 

Publisert 21. jan. 2015 10:06 - Sist endret 10. aug. 2017 09:54