Disputas: Erna Davydova

Master i molekylær biovitenskap Erna Davydova ved Institutt for Biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D: Identification and characterization of novel evolutionarily conserved protein methyltransferases

Erna Davydova

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Senior lecturer Mathew Coleman, University of Birmingham
  • Forsker Thomas Arnesen, Universitetet i Bergen
  • Professor Inger Sandlie, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Tom Kristensen

Veileder

  • Professor Pål Ø. Falnes
  • Forsker J. Stefan N. Kernstock
  • Forsker Angela Yeuan Yen Ho
     

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Davydovas avhandling.
 

Publisert 20. mai 2015 09:48 - Sist endret 28. sep. 2021 14:38