Disputas: Jo Skeie Hermansen

Master i biologi Jo Skeie Hermansen ved institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: A fruitful affair: speciation by hybridization in Passer sparrows.

Jo Skeie Hermansen

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Kerstin Johannesson, Göteborgs universitet
  • Professor Darren Irwin, University of British Columbia
  • Professor Anne Krag Brysting, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Nils Christian Stenseth

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Hermansen's avhandling
 

Publisert 6. feb. 2015 10:22 - Sist endret 11. okt. 2018 13:09