Disputas: Anja Hortemo Høie

Master i molekylærmedisin Anja Hortemo Høie ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D:

Studies on the genotoxicity and tumourigenicity of food processing contaminants – with a focus on substituted furans and bioactivation by human sulphotransferases.

Anja Hortemo Høie

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Pasquale Mosesso, Department of Agrobiology and Agrochemistry, University of Tuscia
  • Professor Erik Ropstad, Norges miljø- og biovitenskapelige unviersitet (NMBU)
  • Førsteamanuensis Josefin Titelman, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Stein Kaartvedt

Veileder

  • Seniorforsker Trine Husøy, Nasjonalt Folkehelseinstitutt
  • Professor Ketil Hylland, Universitetet i Oslo

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Høies avhandling.
 

Publisert 7. apr. 2015 10:25 - Sist endret 12. juni 2015 13:13