English version of this page

Disputas: Kristine Moltu

MSc Kristine Moltu ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Signal network analysis of T cell activation – in human T cells from blood donors and patients with colorectal cancer

Kristine Moltu

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Dr. Tomáš Brdička, Academy of Sciences of the Czech Republic
  • Dr. Vibeke Sundvold Gjerstad, Universitetet i Oslo
  • Professor Odd Stokke Gabrielsen, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Finn-Eirik Johansen

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Moltus avhandling.
 

Publisert 25. nov. 2015 13:19 - Sist endret 22. juni 2017 14:14