English version of this page

Disputas: Ana Kucera

MSc Ana Kucera ved institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Characterization of novel trafficking pathways from the trans-Golgi network to the endosomal compartments.

Ana Kucera

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor John Trowsdale, University of Cambridge
  • Professor Anne Spang, University of Basel
  • Professor Kristian Prydz, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Norbert Roos

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Kucera's avhandling.
 

Publisert 16. nov. 2015 10:11 - Sist endret 25. jan. 2018 15:24