Disputas: Martine Muusse

Master of Science i toksikologi Martine Muusse ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D: Characterization of aryl hydrocarbon receptor agonists in the Norwegian environment

Martine Muusse

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Henner Hollert, Institute for Environmental Research, RWTH Aachen University
  • Førsteamanuensis Veerle Jaspers, Institutt for Biologi, NTNU
  • Professor Tom Andersen, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Stein Kaartvedt

Veileder

  • Kevin V. Thomas, NIVA
  • Knut Erik Tollefsen, NIVA
  • Ketil Hylland, Institutt for biovitenskap, UiO

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Muusses avhandling.
 

Publisert 5. juni 2015 09:42