Disputas: Erling L. Meisingset

Cand. Scient. Erling L. Meisingset ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Space use of red deer and its implications for management.

Erling L. Meisingset

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Senior Lecturer Nils Bunnefeld, University of Stirling
  • Forsker Camilla Wikenros, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
  • Professor Asbjørn Vøllestad, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Tore Slagsvold

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Meisingset's avhandling.
 

Publisert 11. aug. 2015 10:05 - Sist endret 31. aug. 2015 08:28