Disputas: Ralf Stefan Neumann

MSc Ralf Stefan Neumann ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Regulatory non-coding RNA at the root of animals, analysed using sequencing data and bioinformatic tools

Ralf Stefan Neumann

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Assistant Professor Kriton Kalantidis, University of Crete
  • Professor Thomas Sicheritz Pontén, Danmarks Tekniske Universitet
  • Professor Dirk Linke, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Finn-Eirik Johansen

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Neumann's avhandling.
 

Publisert 18. sep. 2015 10:13 - Sist endret 23. nov. 2018 11:47