Disputas: Oda Bjærke

Master i biologi Oda Bjærke ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D: Effects of predation risk on life history strategies in marine plankton.

Oda Bjærke

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Lars Anders Hansson, Lunds Universitet, Department of Biology
  • Professor Jarl Giske, Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
  • Professor Katrine Borgå, Universitetet i Oslo, Institutt for biovitenskap

Leder av disputas

Dag Hessen

Veiledere

  • Josefin Titelman, Institutt for Biovitenskap
  • Tom Andersen, Institutt for Biovitenskap
  • Stein Kaartvedt, Institutt for Biovitenskap

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Bjærkes avhandling.
 

Publisert 29. mai 2015 10:10 - Sist endret 19. okt. 2016 14:05