English version of this page

Disputas: Sagnik Sengupta

MSc Sagnik Sengupta ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Life history traits and thermal adaptation in Folsomia quadrioculata (Collembola) across climate regions.

Sagnik Sengupta

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Matty Berg, VU University Amsterdam
  • Forsker I Bård-Jørgen Bårdsen, NINA
  • Professor Atle Mysterud, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Stein Fredriksen

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Senguptas avhandling.
 

Publisert 9. okt. 2015 10:35 - Sist endret 8. feb. 2019 15:09