Disputas: Margrethe Larsdatter Storm

Master i molekylær biovitenskap Margrethe Larsdatter Storm ved institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Molecular mechanisms of androgen effects on prostate cancer cells.

Margrethe L. Storm

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Massimo Loda, Dana-Farber Cancer Institute
  • Forskningsdirektør Fabienne Foufelle, INSERM (French Institute of Health) / CRC (Cordeliers Research Center)
  • Forsker Ragnhild Eskeland, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Jon Nissen-Meyer

Veileder

  • Professor Fahri Saatcioglu
  • Forsker Ian Geoffrey Mills

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Storm's avhandling.
 

Publisert 27. feb. 2015 08:53 - Sist endret 17. okt. 2016 16:56