English version of this page

Disputas: Sunil Mundra

MSc Sunil Mundra ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Richness and community structure of High Arctic fungi through space and time explored using high-throughput sequencing

Sunil Mundra

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Anders Dahlberg, Sveriges lantbruksuniversitet
  • Forsker Karina Engelbrecht Clemmensen, Sveriges lantbruksuniversitet
  • Postdoktor Elianne Sirnæs Egge, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Nils Roar Sælthun

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Mundras avhandling.
 

Publisert 2. des. 2015 10:05 - Sist endret 24. juni 2016 10:45