English version of this page

Disputas: Elin Sørhus

Master of Science Elin Sørhus ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Crude oil and its high toxic effect on early life stages of Atlantic haddock – to the heart of the problem

Elin Sørhus

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Nancy Denslow, University of Florida
  • Professor Peter Hodson, Queen's University
  • Professor Katrine Borgå, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Asbjørn Vøllestad

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Sørhus' avhandling
 

Publisert 22. feb. 2016 10:08 - Sist endret 5. mars 2020 15:14