English version of this page

Disputas: Elisa Fiorito

Master of Science Elisa Fiorito ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Study of the role of CTCF and FOXA1 in breast cancer

Elisa Fiorito

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Doktor Maurizio Scaltriti, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York
  • Postdoktor Hege Russnes, Oslo universitetssykehus
  • Professor Pål Falnes, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Fahri Saatcioglu

Veiledere

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Fioritos avhandling.
 

Publisert 13. apr. 2016 10:18 - Sist endret 28. sep. 2021 14:40