English version of this page

Disputas: Anette Engesmo

Master of Science Anette Engesmo ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Identification and quantification of ichthyotoxic flagellates

Personfoto

Anette Engesmo

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Dr. Katja Metfies, Alfred Wegener Institut
  • Dr. Bengt Karlson, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
  • Professor Håvard Kauserud, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Karl Inne Ugland

Veiledere

  • Førsteamanuensis Wenche Eikrem, Universitetet i Oslo
  • Professor Bente Edvardsen, Universitetet i Oslo

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Engesmos avhandling.
 

Publisert 27. mai 2016 10:21 - Sist endret 1. nov. 2021 15:16