English version of this page

Disputas: Stian Foss

Master of Science Stian Foss ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Intracellular Fc receptors: Role in transcytosis and protection against human adenovirus 5 infection

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Jeanette Leusen, UMC Utrecht
  • Professor Einar Klæboe Kristoffersen, Universitetet i Bergen
  • Professor Gareth Wyn Griffiths, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Tom Kristensen, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Professor Inger Sandlie, Universitetet i Oslo
  • Førsteamanuensis Jan Terje Andersen, Universitetet i Oslo

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Foss sin avhandling.
 

Publisert 19. aug. 2016 10:52 - Sist endret 28. sep. 2021 14:38