English version of this page

Disputas: Heidi Uppstad

Cand.scient. Heidi Uppstad ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: CYP1A1 and CYP1B1 in human lung: PAH-bioactivation activity, sex differences and steroid receptor mediated regulation

Heidi Uppstad

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Seniorforsker Jan Topinka, Czech Academy of Sciences
  • Seniorforsker Magne Refsnes, Folkehelseinstituttet
  • Professor II Merete Grung, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Göran Nilsson

Veiledere

  • Seniorforsker Steen Mollerup, Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Professor Johannes Gjerstad, Universitetet i Oslo

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Uppstads avhandling
 

Publisert 1. sep. 2016 10:20 - Sist endret 1. sep. 2016 11:03