English version of this page

Disputas: Ida Myhrer Stø

MSc Ida Myhrer Stø ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Functional conservation of the IDA signalling pathway in Angiosperms

Ida Myhrer Stø

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Jeremy Roberts, Universitetet i Nottingham
  • Associate Professor Jose Gutierrez-Marcos, University of Warwick
  • Professor Michael Koomey, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Anne Krag Brysting

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Støs avhandling.
 

Publisert 2. des. 2016 10:30 - Sist endret 2. des. 2016 14:06