English version of this page

Disputas: Jan-Erik Thrane

MSc Jan-Erik Thrane ved institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Light, temperature, and nutrients as drivers for primary productivity in phytoplankton

Jan-Erik Thrane

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Ann-Kristin Bergström, Umeå Universitet
  • Professor Geir Johnsen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  (NTNU)
  • Professor Asbjørn Vøllestad, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Stein Kaartvedt

Veiledere

  • Professor Dag Olav Hessen, Universitetet i Oslo
  • Professor Tom Andersen,  Universitetet Oslo
  • Postdoc Maren Striebel, Carl Von Ossietzky Universitet

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Thrane's avhandling.
 

Publisert 30. sep. 2016 10:41 - Sist endret 30. sep. 2016 10:41