English version of this page

Disputas: Simona Kavaliauskiene

Master of Science Simona Kavaliauskiene ved institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Membrane dynamics in cancer cells

Simona Kavaliauskiene

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor J. Paul Luzio, University of Camridge
  • Professor Teresa Frisan, Karolinska Institute
  • Professor Kristian Prydz, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Oddmund Bakke

Veiledere

  • Professor Kirsten Sandvig, Universitetet i Oslo
  • Senior Scientist Alicia Llorente, Oslo Universitetssykehus
  • PostDoc Tove Irene Klokk, Oslo Universitetssykehus

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Kavaliauskienes avhandling.

Publisert 19. aug. 2016 10:52 - Sist endret 1. nov. 2021 15:17