English version of this page

Disputas: Kim Magnus Bærum

Master of Science Kim Magnus Bærum ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Climate-driven population responses of resident brown trout, Salmo trutta: Trends and future projections

Kim Magnus Bærum

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Eva Bergman, Karlstad University
  • Doktor Johan Höjesjö, University of Gothenburg
  • Professor Tom Andersen, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Torbjøn Håkan Ergon

Veileder

  • Professor Thrond Oddvar Haugen, Universitetet i Ås
  • Professor Asbjørn Vøllestad, Universitetet i Oslo
  • Doctor Peter Kiffney, NOAA Fisheries, Seattle
     

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Bærums avhandling
 

Publisert 5. feb. 2016 10:44 - Sist endret 31. juli 2019 17:15