English version of this page

Disputas: Madeleine Lystad Fosslie

MSc Madeleine Lystad Fosslie ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Histone variants H2A.Z.1 and H2A.Z.2 in embryonic stem cells and during differentiation.

Madeleine Lystad Fosslie

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Andreas G. Ladurner, Ludwig Maximilians University of Munich
  • Group Leader Marcus Buschbeck, Josep Carreras Leukaemia Research Institute IMPPC Building
  • Førsteamanuensis Melinka Alonso Butenko, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Pål Falnes

Veiledere

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Fosslies avhandling.
 

Publisert 13. okt. 2016 09:51 - Sist endret 28. sep. 2021 14:40