English version of this page

Disputas: Mads Bengtsen

Cand.scient. Mads Bengtsen ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: The Transcripton Factor c-Myb – Investigation of its Genome-wide Occupancy and Activation Mechanisms

Mads Bengtsen

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Karl-Heinz Klempnauer, University of Münster
  • Professor Rein Aasland, Universitetet i Bergen
  • Professor Winnie Eskild, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Inger Sandlie

Veiledere

  • Professor Odd Stokke Gabrielsen, Universitetet i Oslo
  • Principal Investigator Ragnhild Eskeland, Universitetet i Oslo
  • Forsker Ian G. Mills, Universitetet i Oslo
     

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Bengtsens avhandling
 

Publisert 21. apr. 2016 11:33 - Sist endret 28. sep. 2021 14:40