English version of this page

Disputas: Mari Wildhagen

Master of Science Mari Wildhagen ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: A signalling module regulating abscission in plants; an in-depth molecular study of early signalling events

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Shinichiro Sawa, Kumamoto University
  • Group leader Moritz Nowack, University of Ghent
  • Professor Helene Marie Lampe, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Kamran Shalchian-Tabrizi

Veiledere

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Wildhagens avhandling.
 

Publisert 10. juni 2016 10:44