English version of this page

Disputas: Xia Sheng

MSc Xia Sheng ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Functional interactions between key signaling pathways in prostate cancer cells - Androgens, the UPR and STAMP1.

Xia Sheng

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Peter Nelson, Fred Hutchinson Cancer Research Center
  • Professor Carme Caelles, Universitetet i Barcelona
  • Professor Pål Falnes, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Odd Stokke Gabrielsen 

Veiledere

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Shengs avhandling.
 

Publisert 4. nov. 2016 10:14 - Sist endret 28. sep. 2021 14:40